Mature Woman.png

עזרה

והגנה

RoomMe מספק להורים מבוגרים את השקט הנפשי ואת האוטומציה שמקלה על החיים.

 

נפילה או היעדרות אפשרית

התרעה על

1 מתוך 4 אנשים בגיל 65 ומעלה נופלים מדי שנה. 1 מתוך 5 נפילות מסתיימות בשברים או פגיעות ראש *.

כשאנשים לא יכולים לזוז, הם לא יכולים להזעיק עזרה.

RoomMe יכול לזהות מתי אדם לא נכנס לחדר לפרק זמן מוגדר ולהתריע על כך לבן משפחה או נותן שירות באופן אוטומטי.

 

יכולת זו נותנת להורים את השקט הנפשי בידיעה שאם הם נופלים ולא יכולים להזעיק עזרה, תישלח על כך התראה אוטומטית למישהו שיכול לעזור.

* על פי ה-CDC האמריקאי.

Waist%20up%20of%20happy%20mature%20male%

אפס סטיגמה

בלי שעונים או צמידים ייעודיים

הורים מסרבים לענוד צמידים ושעונים למטרה מיוחדת מאחר ואלה מסווגים אותם כאנשים זקנים.

RoomMe משתמש בטלפונים ובשעונים החכמים שבהם ההורים משתמשים בכל מקרה כדי לזהות אם הם עוברים בין חדרים, כך שההתנגדות לפתרון אפסית.

intellithings-bg.png

אוטומטית

חויית חיים

RoomMe מסוגל לשלוט במכשירים חכמים רבים כמו אורות, מזגנים ובקרי בית חכם ויכול להדליק את האור באופן אוטומטי, לכוון את הטמפרטורה ולשלוט במכשירים רבים, כדי להפוך את החיים לקלים יותר.

RoomMe יכול גם לכבות הכל או לכוון את המכשירים למצב חיסכון באנרגיה כאשר ההורים עוזבים את החדר, כדי לחסוך בחשבונות בחשמל שלהם.

נכון לעכשיו, RoomMe תומך במכשירים ושירותים אלה:

אינטליטינגס בע"מ

משרד ראשי

הנחושת 10 תל אביב

טל. 072-2211692

דוא"ל: sales@intellithings.net

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn

All rights reserved to Intellithings® Ltd.